داده های موجود در سایت

در این بخش به داده هایی که به صورت بصری و با نمودارهای تخصصی مختلف در سایت نشان داده شده اند، اشاره خواهد شد.
رفتن به صادرات و واردات کشور

صادرات و واردات کشور

در این سایت وضعیت صادرات و واردات حوزه الکترونیک کشور مشخص شده است.

رفتن به شرکتهای دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان

در این سایت اطلاعات پردازش شده ای از وضعیت شرکتهای دانش بیان کشور در اختیار قرار داده شده است.

رفتن به تعداد دانشجویان، اساتید دانشگاه

تعداد دانشجویان، اساتید دانشگاه

در این سایت اطلاعات جامعی از تعداد دانشجویان، اساتید دانشگاه به عنوان محققان و جامعه خبرگی کشور منتشر شده است.

مقالات، ژورنالها و کنفرانس های علمی

در این سایت اطلاعات جامعی از وضعیت مقالات کشور منتشر شده است. همچنین اطلاعات ژورنالها و کنفرانس های علمی هم به صورت تفکیک شده در اختیار می باشد.

نمودارهای پویا

نمودار ها

Box Plots
Bubble Chart
Bullet Charts
Calendar View
Non-contiguous Cartogram
Chord Diagram
Dendrogram
Force-Directed Graph
Circle Packing
Population Pyramid
Stacked Bars
Streamgraph
Sunburst
Node-Link Tree
<
Treemap
Voronoi Diagram
Hierarchical Edge Bundling
Voronoi Diagram
Symbol Map
Parallel Coordinates
Scatterplot Matrix
Zoomable Pack Layout
Hierarchical Bars
Epicyclical Gears
Collision Detection
Collapsible Force Layout
Force-Directed States
Azimuthal Projections
Choropleth
Collapsible Tree Layout
Zoomable Treemap
Zoomable Partition Layout
Zoomable Area Chart
Drag and Drop Collapsible Tree Layout
Rotating Cluster Layout
Sankey Diagram

حوزه های صنعتی

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی

الکترونیک خودرو

الکترونیک خودرو

برق

برق

مخابرات و ارتباطات

مخابرات و ارتباطات

مشتریان ما

تماس با ما


تماس


تهران، امیر آباد شمالی، خیابان کارگر شمالی، بزرگراه جلال آل احمد، رویروی بیمارستان شریعتی، جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پلاک 3، ساختمان 3، مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک